WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10

Aktualności

7 stycznia 2023 Kolędowanie

Jak co ro­ku spo­ty­ka­my się u Be­aty na wspól­ne śpie­wa­nie ko­lęd. Za­czy­na­my o godz. 18.00

Powrót do aktualności