WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika

Zdjęcia umieszczone w kronice zostały wykonane przez osoby z Adonai oraz osoby zaprzyjaźnione z naszą wspólnotą, którym serdecznie dziękujemy za wyrażenie zgody na wykorzystanie zdjęć w kronice.